Angerfist_-_Creed_Of_Chaos_(Original_Mixes)-(MOHCD2035)-WEB-2017-SRG

02
Dec 2017
13:28
27
320 kbps
350 mb
Belladona
WebHardcoreMasters Of Hardcore
Average: 8.7 (23 votes)

NFO
ЬЬЬЬЬЬЬ ЬЬ
             ЫЫІІІЫЫ   Я
            ЫЫЫЫІЫЫЫ
   Я ЯЯЯЫЫЫЫ     ЫЫІ°ЫЫ
      ЫЫІЫЫ   ЫЫІ° ІЫЫ        Я
       ЫІІЫЫ   ЫЫІ° ІЫЫЫЫЫ        ЯЯЫЫЫЫ
       ЫІІЫЫ   ЫІ° ІІІЫЫЫЫЫЫ       ЫЫІЫЫЫ
       ЫЫІІЫЫ   ЫЫІІ° °ІІІЫЫЫЫЫЫ      ЫІ°ІЫЫЫ
      ЫЫІІІЫЫ   ЫЫЫІ°  °°ІІІЫЫЫЫЫ      ЫІ°ІІЫЫ
      ЫЫЫІ°ІЫЫ    ЫЫІ°  °°°ІІЫЫЫЫ     ЫЫ° °ІІЫЫ
     ЫЫЫІІ°°ІЫЫ     ЫЫІ°   °°ІІЫЫЫ     ЫІ °°ІЫЫ
    ЫЫЫІ° ІЫЫЫ     ЫЫІ°     °ІЫЫ     ЫЫІ  °ІЫЫ
    ЫЫІ°  °ІЫЫ     ЫЫІ°     °ІЫЫ    ЫІ°   °ІЫ
    ЫЫІ°  °ІЫЫЫ    ЫЫІ°  ІЫЫЫЫІ  ІЫ   ЫЫІ°   °ІЫЫ
    ЫЫІ°  °°ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ° ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ Ы  ЫЫЫЫІ°    °ІЫ
    ЫЫІ°   °°ІІІІІІІІІІ° ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫ  ЫЫЫЫ   °ІЫ
    ЫЫІ°°   °°°°°°°°°  ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ   ІІЫЫЫЫЫЫЫІ °ІЫ
    ЫЫІІ°   ІЫЫЫЫЫЫ   ЫЫЫЫІ  ІЫЫЫЫІ  ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ °ІЫ
    ЫЫЫЫІ  ІЫЫЫЫЫЫЫЫІ  ЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫЫ  ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ °ІЫ
    Я ЫЫ°  ІЫЫЫЫЫЫЫІІ   ЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫЫ  ІЫЫЫЫЫІІ     ЫЫ
      Ы° ІЫЫЫЫЫЫІ     ЫЫЫЫІЫЫЫЫЫЫ  ІЫЫЫЫЫІ    ІІ ЫS
      Ы°ІЫЫЫЫЫІ      ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ІЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫC
      Ы°ІЫЫЫЫЫЫЫЫІІІ   ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫH
      Ы°ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫA
      Ы ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІЫЫЫЫЫ ЫT
         ІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІ  ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ІT
      І   ІІ   ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ   ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫE
      Ы  ІЫЫЫ     ІЫЫЫЫЫЫЫЫ   ЫЫЫЫЫ ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫN
       ЫЫЫЫ      ЫЫЫЫЫЫЫЫ   ЫЫЫЫІ  ЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫ Ы
       ЫЫЫЫІ      ЫЫЫЫІІІ   ІЫЫЫЫ      ЫЫЫЫ
      ЫЫЫЫІ      ІЫЫЫЫ    ЫЫЫЫЫ   Ы   ЫЫЫЫ Ы
      ЫЫЫІ      ЫЫЫЫЫ    ІЫЫЫЫІ  ІЫЫІ   ЫЫЫЫ Ы
      ЫЫЫЫІ      ЫЫЫЫЫ    ІЫЫЫЫЫ  ЫЫЫЫЫ  ІЫЫЫ Ы      Ы
      ЫЫЫЫ     ІЫЫЫЫЫІ    ЫЫЫЫІІ  ІЫЫЫЫІ  ІЫЫЫ
      ЫЫЫІ   ІЫЫЫЫЫЫЫ    ІЫЫЫЫІІ   ІЫЫЫЫ  ЫЫЫ Ы      Ы
     Ы ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ Ы   ІЫЫЫЫЫ    ІЫЫЫЫІ  ІЫЫ     ЫЫЫЫЫ
       ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ     ЫЫЫЫЫ     ЫЫЫЫЫ  ЫІ   ЫЫЫЫІІЫ
    Ы Ы ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ  Ы   ІЫЫЫЫІ     ІЫЫЫЫІ     ЫЫІІ°°Ы
      Ы  ІІІІІІІ   ЫЫ   ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІЫЫЫЫІ     ЫІ°° ЫЫ
    Ы  Ы     ЫЫЫЫ    ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ     ЫІ° ІЫ
   ЫЫЫ  ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ      ІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ    ЫІ° ІЫ
  ЫЫЫ    ЫЫЫЫ  ЫЫ      ЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ    ЫІ° ІЫЫ
  ЫЫІЫ    ЫІ  ІЫ      ІІІ       ІІЫЫЫЫ     ЫІ° °ІЫ
  ЫІ°Ы    ЫІ  ІІ          ЫЫЫЫ           ЫІ° °ІЫ
 ЫІ° ЫЫ    °І   І          ЫЫЫЫ           ЫІ° °ЫЫ
 ЫІ° ІЫ    °   °           ЫЫЫ  Ы       ЫЫІ° °ІЫ
 ЫІ° ІЫЫ              Ы     ЫЫЫ°  ЫЫЫ     ЫЫІ°  °ІЫЫ
 ЫІ° °ІЫЫ      °     ЫЫ      ±±Ы±±  °ЫЫЫ   ЫЫЫІ°   °ІЫ
 ЫІ° °ІЫЫ        ЫЫЫЫ°    ±±±±±±±±ЫЫЫ°  °ЫЫЫЫЫЫЫІІ°   °ІЫ
 ЫІ°  °ІЫЫЫ   ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ    ±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫ  °°°°°°°°    °ІЫ
 ЫЫІ°  °ІІІЫЫЫЫЫЫЫ°°°       ±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ         °ІЫЫ
  ЫЫІ°  °°°ІІІІІІ   ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±ЫЫЫЫЫ±±ЫЫ         °ІЫ
  ЫІ°   °°°°  ЫЫЫЫЫЫЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫ       °ІЫ
  ЫІ°      ЫЫЫЫЫІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±ІІІІЫЫЫЫ      °ІЫ
  ЫІ°     ЫЫЫЫІІІІІІ±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ Ы±±±±±±ІІІІІ ЫЫЫ    °°ІЫЫ
 ЫЫЫІ°    °ЫЫЫЫІІІІ±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫ±±±±±±±±ІІ ЫЫ   °ІІЫЫ
 ЫЫІ°  ±±ІІ°ЫЫЫЫЫІІІІ±±±±±°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫ°±±±±±±±ІІ ЫЫ  °ІЫЫ
   ±±ЫЫ±±°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ  ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°±±±±±±ІІ±± ЫЫ  °ІЫ
Ы ІІ±±ЫЫЫЫІ°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±ІІІІІІІ±±±±ЫЫ  °Ы
 ±І±±ЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±°±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°±ІІІІІІІ±±±ЫЫ   Ь
 ІІІЫЫЫІІ°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±°±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°ІІІІІІІ±±±±ЫЫЬЬЬЬЯ
 ІІІ±±ІІІ°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°±ІІІІІ±±±±±ЫЫЫЫ
 ІІІІІІІІ°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°±±±ІІІ±±±±±±ЫЫЫ±
 ІІІІІІІІ°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫ±±±±±±±ЫЫ°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°±±±±ІІ±±±±±±±ЫЫЫЫЫ
 ІІІІІІІ°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ  ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°±±±±±ІІІІІІЫЫ°°±±±±ІІ±±±±±±ЫЫЫЫЫ±
±ІІІІІІІ°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ  ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±ІІІІІІІЫЫ°°±±±±ІІ±±±±±±±ЫЫЫЫЫ
±ІІІІІІІ°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±ІІІІІІЫЫЫ°°°±±ІІІІ±±±±±±±ЫЫЫ±±±
±ІІІІІІ±°°°°ЫЫЫЫЫ  ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±ІІІІІЫЫЫЫ°°°±±ІІІІІ±±±±±±±±±±±±±
 ±ІІІІІІ±°°°°ЫЫЫЫ ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІІІЫЫЫЫ°°°°±±±ІІ±±±±±±±±±±±±ЫЫІЫ
 ±ІІІІ±±°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІІЫЫЫЫ°°°°°±±±±±І±±±±±±±±ЫЫІІЫЫЫ
 ±±ІІ±±±°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІЫЫЫЫ°°°°°±±±±±±І±±±±±ЫЫЫІЫЫЫЫЫЫ
 І±±І±±±°°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІЫЫЫЫЫЫ°°°°°°±±±±І±ІІІ±ЫЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫ
 ±±±ІІ±±±°°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°°°±±±±±ІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
  ±±±ІІ±±±°°°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°°°°±±±±±±±ЫЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
  ±±±±І±±±°°°°°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°°°°°±±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
 ° І±±±ІІ±±±°°°°°°°°°°°°°°°°ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
  ±±±±І±±±І°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
 Ы  ±±±±±±±ІІІ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±ЫЫЫЫІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
 ° ±±±±±±±±ІІІ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±±ЫЫЫЫІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ
 Ы І±±±±±±±±ІІІІ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±±ЫЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
 ЫЫ ±±±±±±±±±ІІ±±±±±±°°°°°°°°°°°°°°°°°°°±±±±±±±ІЫЫЫЫІІІЫЫЫЫЫЫЫ  ІІІ
  Ы  ±±±±±±±±±±ЫЫЫЫ±±±±±°°°°°°°°°°°°±±±±±±±±ІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫ
  Ы° ±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫІ  ЫЫЫЫ Ы
  Ы° ±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫІ  ЫЫЫ
  Ы° ±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫ   ЫЫ
  ЫЫ° І±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫІ  °ІЫЫ
   Ы°І±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫ     °ІЫ       ЫЫЫ
 Ы  Ы° І±±±±±±±±±ЫЫЫЫЫЫЫЫ±±±±±±ІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫ     °ІЫЫЫЫ   ЫЫЫЫЫЫ
 Ы  ЫЫ° ±±±±±±±±±±±±ЫЫЫЫ±±±±±ІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫІІ      °ІІІЫЫЫЫЫЫЫЫІІЫЫ
 ЫЫЫ ЫЫ ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫІ        °°°ІІІІІІІ°°ІЫ
 ЫІЫЫЫЫІ ±±±±±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІІІІЫЫЫЫІ           °°°°°°° ІЫЫ
 ЫІ°ЫЫІ° І±±±±±±±±±±±ІІІІІІІІІІІІІІЫЫЫІ                ІЫЫ
 ЫЫ°   І±±±±±±±±ІІІІІІІІІІІІІІІЫЫІ    °°°°°°°°     °°°°°°ІЫЫ
 ЫІ°°  ІІ±±±±±±±ІІІІІІІІІІІІІІЫ    °°°ІІІІІІІІ°°°°°°°°°°ІІІІІЫЫ
  ЫІІ°   Ы±±±±±±ІІІІІІІІІІІЫЫЫ    °ІІІЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫ
  ЫЫІ°°  ЫЫ±±±±±ІІІІІІІІІЫЫЫЫ   °°°°ІЫЫЫ    ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
   ЫЫІІ°° ІЫЫІ±±±ІІІІІІЫЫЫЫЫЫ   °ІІІІЫЫ
    ЫЫЫІ  ЫЫІ±±ІІІІЫЫЫЫЫІ   °°ЫЫЫЫЫ
     ЫЫЫІ ЫЫ±ІІЫЫЫЫЫЫ   °°ЫЫЫ
      ЫЫ  ЫЫЫЫЫЫЫЫ    °ЫЫЫ
       Ы° ЫЫЫЫІ   °ЫЫЫ
        Ы І    °ІЫ
        ЫІ      ІЫ
        ЫІ      °ІЫ
       ЫЫІ      °ІЫЫЫ
      ЫЫЫІ°       °ІІЫЫЫ
      ЫЫІІ°        °°ІІЫЫЫЫЫЫЫ
  ЫЫЫЫЫЫЫЫІ°°          °°ІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
 ЫЫЫІІІІІІІ°            °°°°°°ІІІІІІІІІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
 ЫЫІІ°°°°°°°               °°°°°°°°°°°°ІІІІІІІІІІІІІІІЫЫЫ
 ЫІ°°     SAMPLERRELEASEGROUP           °°°°°°°°°°°°°°°°ІІЫЫ
 ЫІ        presents                      °°ІЫ
 Ы°                                   °Ы
 Ы                                    Ы

    RLS NAME  : Angerfist - Creed Of Chaos (Original Mixes)

    RIP DATE  : 02-12-2017
    ARTiST   : Angerfist
    TITLE   : Creed Of Chaos (Original Mixes)
    LABEL   : Masters Of Hardcore
    CAT.NUMBER : MOHCD2035
    QUALITY  : 320 kbps / 44.1 kHz / Joint Stereo
    SiZE    : 350.31MB

    GENRE   : Hardcore
    TRACKS   : 32
    SOURCE   : WEB
    URL    : http://www.hardtunes.com/

 Ы                                    Ы
 ЫЫ                                   ЫЫ
 ІЫЫ                                  ЫЫІ
 °ІЫЫЫ     ЫЫ ЫЫ  ЫЫ  ЫЫ Ы Ы ЫЫ               ЫЫІ°
 °ІІЫЫЫЫЫЫЫ ЫЫЫ° Ы°°Ы Ы°°Ы Ы°°Я Ы Ы Ы°° ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІ°
  °°ІІІІІІЫ °°Ы ЫЫЫ° ЫЫЫЫ Ы  ЫЫ° °ЫЫ ЫІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ°
   °°°°°°Ы  Ы Ы°°Ы Ы°°Ы °ЫЫЯ Ы°Ы ЬЬЬЫ ЫІ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
     °ЫЬ ° ° ° ° ° °° ° ° °°°°ЬЫІ
     °ІЫ              ЫІ°
      °ІЫ  TRACKLiST       ЫІ°
      °Ы             Ы°
      Ы              Ы
      ЫІ              ІЫ
     ЫЫЫ°              °ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
   ЫЫЫЫІІІ               ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІЫЫЫ
  ЫЫЫІІІ°°°               °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ІІЫЫЫЫ
 ЫЫІІ°°°                               °°ІІІЫЫ
 ЫІ°°                                 °°°ІЫ
 Ы°  TRACKNAME :                         TiME: °Ы

  01. Angerfist - The Approach (Intro)               0:43
  02. Angerfist - Brainfail                     4:32
  03. Angerfist & I:Gor - Gangsterizm                4:14
  04. Angerfist - Crusader                     6:39
  05. Angerfist - Send Me To Hell                  4:52
  06. Angerfist & Mad Dog - From The Ashes             4:24
  07. Angerfist - The Law                      4:23
  08. Angerfist - The Promqueen's Finest Drug            4:05
  09. Angerfist Ft. Nolz - Creed Of Chaos (Official Anthem)     4:18
  10. Furyan & Angerfist - HOAX                   4:34
  11. Angerfist - Pennywise                     5:23
  12. Angerfist & Tripped - Blaze                  4:18
  13. Angerfist & Radium - Just Like That              5:01
  14. Angerfist - The Driller Killer (The Braindrillerz Remix)   5:00
  15. Angerfist - Necronomicon                   4:00
  16. Angerfist & Akira - Krash The Party              3:16
  17. Angerfist - Black Hole                    4:16
  18. Angerfist & T-Junction - [email protected] Wit Yo Head (Broken Minds  4:49
    Remix)
  19. Angerfist & Bloodcage - MF                  4:52
  20. Angerfist - Wiseguy                      4:14
  21. Angerfist - Taking Charge                   4:46
  22. Angerfist & Radical Redemption - Day Of Reckoning       3:50
  23. Angerfist & Syco - Bassline Abuser              4:38
  24. Angerfist - Overdose Music                  4:36
  25. Angerfist & Ophidian - Nothing Is Real            7:04
  26. Angerfist & Outblast Ft. MC Tha Watcher - Die Hard      7:14
  27. Angerfist - Boomstick                     4:56
  28. Angerfist - Buckle Up And Kill (Luxxer Remix)         5:54
  29. Angerfist - Still Pissin Razorbladez             3:16
  30. Angerfist - Stainless Steel (System Overload Remix)      4:13
  31. Angerfist - Off The Grid                   4:13
  32. Angerfist & Bodyshock - Stabwound               3:14

    NOTES :

 Ы                                     Ы
 Ы                                     Ы
 ЫЫ                                    ЫЫ
 ІЫЫЫ                                  ЫЫЫІ
 °ІІЫЫЫЫ                               ЫЫЫЫІ°
  °°ІІІІЫЫЫЫЫЫЫЫ     ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІІІ°
   °°°°ІІІІІІІЫ     ЫІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ°°°°
     °°°°°°Ы°     °Ы°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
       ЫЫ      ЫЫ
       ЫІ  Info   ІЫ
   ЫЫЫЫЫЫЫЫ        ЫЫЫЫЫЫЫЫ
  ЫЫЫІІІІІІІ        ІІІІІІІЫЫЫ
  ЫЫІІ°°°°°°°        °°°°°°°ІІЫЫ
 ЫІІ°°               °°ІІЫ
 Ы°°                 °°Ы
 Ы     Like? Fuckin buy!     Ы
 Ы                   Ы
 ІЫЫ                 ЫЫІ
 °ІЫЫЫ               ЫЫЫІ°
  °ІІЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫІІ°
  °°ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ°°
   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Download links

Report invalid link

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
p
s
h
L
U
y
Enter the code without spaces and pay attention to upper/lower case.

Comments ( 27 )
#1

Thanks you! Belladona!

#2

Some nice tracks on here. Definetely better than Raise & Revolt album for me. Can't wait for tonight, gonna get the the album there.

#3

Ophidian with his full-length track as usual <3

#4

Thanx!

#5

YES! thank u so much

#6

Las colaboraciones con ophidian,dj mad dog,furyan, outblast, bodyshock y Radical Redemption,,, estan buenas.

#7

Nice and THX, I thought those radio edits were the Album >.<

#8

well, letting you know that these days it's typical marketing strategy. Edits => sampler (part 1-10)=> extended album => remix album edit => remixes sampler => extended versions WEB, extended CD, LP (vinyl) :D

#9

heard lots of that live yesterday, awesome stuff! Best angerfist set in ages I heard

#10

Thanks you. Great album

#11

Angerfist becomes more violent compared with before. I think that Creed of Chaos is him roughest album. Great job and fuck the mainstream gabber !

#12

yeah, angerfist. The darkside of the core. The non mainstream gabber.....

#13

darkcore gabber :D

#14

Please upload the Lady Dammage's album!

#15
anonymous wrote:

Please upload the Lady Dammage's album!

this

#16

Third on Lady Dammage Coredoom. For some reason theory of core only had 8 tracks uploaded lol.

#17

it's ok 4 these cheapass gays.

#18

Great album again..love to play it :-)

#19

Overdose Music!

#20

Yes,is the best track of album.

#21

Overdose Music = incoming!!!

#22

yes,overdose music reminds me of Retaliate album! There were lot of catchy melody tracks ( perfect fury, incoming, the depths of dispair, take the power,guts full of lead,delusion,odious) which was the best album from Angerfist so far!
Next album could be a retaliate album style, because the last albums weren't so catchy like retaliate album!

#23

TBH, very weak album. Punch on most of kick sounds so bad, lack of power on kick overall. His destructive reverb nearly disappeared. Of course, a lot of tracks has very good melodies, atmospheare and screeches, but kick weaken them. But his frenchcore songs are really hard, like it. The only tracks I like: From the Ashes, The Promqueen's Finest Drug, Just Like That, Krash the Party and Overdose Music.

#24

epic album, the kicks and the melodies are fucking perfect, but only these tracks were very boring:

-Angerfist - The Promqueen's Finest Drug
-Angerfist Ft. Nolz - Creed Of Chaos (Official Anthem)
-Angerfist & Tripped - Blaze
-Angerfist & Radium - Just Like That
-Angerfist - The Driller Killer (The Braindrillerz Remix)
-Angerfist & Akira - Krash The Party
-Angerfist & T-Junction - [email protected] Wit Yo Head (Broken Minds 4:49
Remix)
-Angerfist & Bloodcage - MF
-Angerfist - Buckle Up And Kill (Luxxer Remix)
-Angerfist - Still Pissin Razorbladez
-Angerfist & Bodyshock - Stabwound

the rest of the tracks have the fury of hardcore

#25

pues no se si he perdido el gusto por el hardcore pero ami me parece un asco de album
menos mal que lo escucho aqui antes de comprar
aburrido, ni un solo tema que me llame algo la atencion
una gran decepcion despues de tanto tiempo esperando

#26

where's the FLAC at bishes?

#27

https://1gabba.net/node/34528/angerfist-creed-of-chaos-mohcd201702-2cd-flac-2017-spl

here piece of shiet.

Post new comment

Don't ask for zippy. All reuploads/requests here: http://xprm.net Avoid abusive language. Write in English. Advertising & spam is not allowed. Random censorship enabled.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Z
s
A
x
h
5
Enter the code without spaces and pay attention to upper/lower case.